Koolitus

Iluteeninduse eriala kvaliteetkursused Tallinnas

Iluakadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner.

INFO on siin ja siin

Meie koolituskeskus on juba Eestis päris hästi tuntud. Üheksa aasta jooksul oleme töötanud küünte koolituskeskuse heaolu nimel ning alustasime nagu küüntekool, mis praeguseks on esimene kool Eestis, kes on saanud akrediteeringu kunstküünte modelleerimises ja omab ainukese koolina akrediteeringut pediküüri õppes.

Aastate jooksul oleme professionaalselt arenenud ning kasvanud välja „Iluakadeemiaks“. Klassid on varustatud tänapäevase sisustuse ja tehnikaga, mis on vajalikud nii teooria kui praktika õppes kõikedes iluteenindamise erialades. Kooli õppepind on 330 m2.

Soovi korral võivad kosmeetika ja juuksuri eriala õpilased osaleda eesti- või venekeelse professionaalse terminoloogia omandamise eesmärgil teise õppekeelega rühma praktikatundides.

Iluakadeemia andmed:
Iluakadeemia OÜ
Majandustegevusteate nr. 150097
Registrikood: 12277072, KMKR EE101592417
Jõe 3, Tallinn 10151. IBAN EE857700771003959241

Iluakadeemia OÜ (12277072) on esitanud täiskasvanute koolituse seaduse alusel majandustegevusteate nr. 150097 täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta mille alusel on õpilasel võimalus saada tulumaksutagastust.

Tulenevalt täiskasvanute koolituse seaduse § 1 lõikest 5 kinnitab koolitaja majandustegevusteate esitamisega, et järgib kõiki täiskasvanute koolituse seadusest ning haridus- ja teadusministri 19.06.2015 määrusest nr 27 „Täienduskoolituse standard“ tulenevaid nõudeid.

Võimalik koostada individuaalseid kursuseid ja graafikuid. Kehtivad soodustused: 1 kursus – 0 % soodustust, 2 kursust – 5 % soodustust, 3 kursust – 10 % soodustust, 4 kursust – 15 % soodustust (üldsumma osadeks jaotamise juhul, igale osale lisandub 15 EUR).

Igale õpilasele koostatakse personaalne maksegraafik, arvestades tema soove ning võimalusi.

Igal kooli õpilasel on tasuta lisapraktika võimalus meie õppesalongis.

Kursustele võtmine ja registreerimine toimub terve aasta kuid sõltub gruppi komplekteerimisest, selle tõttu registreerimine on väga tähtis.

Õppeajal kõikidele õppilastele kauba ostmiseks kehtib allahindlus 10%. Pärast kursuste lõpetamist kehtib allahindlus 5%. Eesti Küünetehnoloogia Meistrite Liidu liikmetele kehtib soodustus 10%, lisaks on allahindlus kõikidele seminaridele ja meister-klassile mis korraldas Liit aasta jooksul.

Kooli sisekorraeeskiri

Täienduskoolituse õppekorralduse alused

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Õppetasu makstakse vastavalt lepingule. Igal grupil on oma maksetähtaeg. Koolitusest loobumisel mõjuva põhjuseta pärast käesoleva lepingu allakirjutamist, raha õpilasele ei tagastata. Kõik vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel. Kokkuleppele mittejõudmisel, antakse vaidlus lahendamiseks Harju Maakohtule.

Tulge ja ka Teist saab meie sõbraliku spetsialistide meeskonna liige.

ILUAKADEEMIA OÜ

Рег. нр.:  12277072

Адрес: Jõe tn 3 Tallinn
Harjumaa 10151

Тел: +372 6616 077
e-mail:

Задать вопрос

Имя, фамилия
Телефон
E-mail
Сообщение