Juhendaja

Kursuse eripäraks on, et saadavad teadmised ei ole brändipõhised ega seo koolituse läbinuid ühegi kindla kaubamärgiga.