Küünekaare modelleerimine

küünetehnikute professionaalsete oskuste täiendamine; nüüdisaegsete uute praktiliste võtete ja teooriateadmiste omandamine kunstküünte modelleerimise valdkonnas (akrüül ja geel).